kerpe,kerpe satılık ev,kerpe alkan yapı

Kerpe Balık Zamanı

Kerpe, Karadeniz Kıyıları içinde açık denize kapalı ender koylardan biri olma özelliğine sahip koyuyla ve kayalıklarıyla ünlenmiş bir balıkçı köyü. İsterseniz "Kartal Kayalar" da ya da tekneden denizde balık avlayarak, gününüzü en zevkli ve dinlendirici ortamlarda değerlendirebilirsiniz. (Kerpe'ye Gelirken yanınıza oltanızı almayı unutmayın).

KERPE'DE AVLAYABİLECEĞİNİZ BALIK TÜRLERİ

 • Barbunya (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, Çamurlu 300 metreye varan derinliklerinde Sürüler halinde yaşar sahillerinde. En çok Ortalama 12-15 santimetreden 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel Göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 • Dil Balığı (Amogtossus latema)

Denizlerimizde 10 uzun Göçler yapmadan yaşar 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, Çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve metreden. Boyları 20-25 santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve Böceklerle beslenir. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır.

 • HAMSI (Engraulis encrasicolus)

Karadeniz'in insan yaşamıyla Birleşen balığıdır. Marmara'da da bulunur. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ocak-mart arasında beslenmek icm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18-20 ° C. sularda, 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yaklaşık 40.000 yumurta döker. Etinin lezzeti, çeşitli tüketim Yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması, hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.

 • İstavrit (İstavrit İstavrit)

Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Boylan, en çok 30 santimetre, 30-50 santimetre olur ise sarıkanatta 15-25 santimetre karagözde. Küçüklerine kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, caca, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Mayıs-ağustos arası Sürüler halinde Ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

 • KALKAN (Psetta maxima)

Bir, Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır dip balığı olan Kalkan. Boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Gezici balık değildir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde, kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya erişebilir. Sahillerde 5-10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10 ° -15 ° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

 • LÜFER (Pomatomus saltator)

Gezici balıklardan oları LÜFER, Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. Buna göre: Boyları, 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı, 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop, 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 28-35 santimetreye kadar olanlar LÜFER, 35 santimetreden fazla olanları da Kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 ulaştığı görülmüştür metreye. Lüfer, sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. Kademeli olarak 60-80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

 • MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

Marmara ve Karadeniz'de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, Sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Eti lezzetli ve onu mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 • PALAMUT / TORİK (Sarda sarda)

Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya, Çanakkale'ye kadar iner. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki Uskumru, Kolyoz, istavrit, hamsi, Sardalya gibi Balıklara saldırarak yer. 18-20 ° C. sularda 400,000 'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde Ürer. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 santimetre Çingene palamudu, 30-35 santimetre palamut, 40-45 santimetre kestane palamudu, 50-55 santimetre zindandelen, 55-60 santimetre Torik, 60-65 santimetre sivri, 65-70 santimetre Altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi, ihraç ve endüstri Yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

 • Sardalya (Sardalya pilchardus)

Sürü halinde, yazın orta, kışın derin sularda yaşayan Gezici balıklardır. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Yaklaşık 20.000 yumurta verir.

 • Tekir (Tekir)

Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya Taşlık kıyı kesimlerinin 3 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar metreden. Diplerdeki kabuklular, Böcekler ve Diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

 • TİRSİ (Alosa fallax)

Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir.

 • Uskumru (Scomber scombrus)

Genelde 25-35 santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, Sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük Göçler yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan Uskumru, Şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri, 350-400,000 yumurtasını denize bırakır. Üreme Devresi şubat-nisan arasıdır. Planktonlar, hamsi, caca gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. 8-10 yıl yaşar. Torik ve Kofana baş düşmanıdır. Az yağlı ve kurutulmuşuna Çiroz denir. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ BALIK TÜRLERİNİN ÇİZELGESİ

BALIK SAĞLIKTIR ... Faydalıdır ..
Balık eti, kırmızı ete oranla daha az yağlıdır ve bazı özel yağ asitleri içerir. EPA ve DHA adı verilen bu özel asitler, et, süt, peynir gibi diğer hayvansal besinlerde yoktur. Bu yağ asitleri kan pıhtı oluşumunu engelleyerek, atardamarın tıkanmasını önler, böylece kalp krizi ve Felç riskini azaltır, tansiyonu düşürür. Bu nedenle şeker hastalarının, kalp hastalığı ve Felç riskinden daha çok etkilendikleri için diğer insanlara göre daha fazla balık yemelidirler

Balıkların diğer hayvanlara göre genel olarak daha az yağlı olduklarını, bu nedenle kilonun sağlıklı düzeyde tutulabilmesine yardımcıdır; balık etinin bu özelliğinden dolayı zayıflama diyetlerinin vazgeçilmez besinidir.

Balığın protein içeriğinin ete eşdeğerdir, fasulyede bulunan proteinlere göre de aminoasitlerin fazla olması nedeniyle daha çok sindirilir ve vücutta daha çok kullanılabilir özelliktedir.
Balığın kılçığında bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından önemlidir. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi Sorununu fazla yaşayan menopoz dönemindeki kadınlar ve Yaşlıların balık etini fazla tüketmesi gerekir. Sardalya ve somon gibi, bu nedenle süt ürünleri yanında beslenmemizde daha fazla kalsiyum almanın en iyi yoludur ve yumuşak kılçıklarıyla beraber yenilebilecek küçük balıklar balıklar Konserve.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde iyot eksikliği nedeniyle Guatr ve zeka geriliği gibi ciddi sağlık Sorunlarının yoğun olarak görülür, balığın iyot bakımından da zengin bir besindir.

Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerinin balık tüketimi ile karşılanabilinir.
Kızartma işlemi sırasında yağlarda Oluşan bazı maddelerin kanser Yapıcı özellikte olabildiğinden dolayı balığın ızgara veya buğulama şeklinde haftada en az iki kez tüketilmelidir.
Omega 6 yağ asidinin öneminin önceden beri bilinir, Omega 3 yağ asidinin insan sağlığına olumlu etkilerinin ise son yıllarda anlaşılmıştır.
Omega 3 asidi balık ve su Ürünlerinde, Omega 6 yağ asidi ise özellikle Uskumru ve Sardalya balıklarında yüksek oranda yağ bulunuyor.
Bu yağ asitleri kalp damar sağlığı, beyin ve hücre gelişimi, bebek ve çocukların sağlıklı büyümesi ile hamile ve emziren Kadınlarda olumlu etki yaratıyor.

BALIK ALIRKEN .. TAZE BALIK nasıl anlaşılır
Su Ürünleri; bağ dokusunun az, su miktarı çok doymamış yağ asitlerinin yüksek miktarda olması ve Çevresel faktörlerden kolay etkilenmesi nedeniyle çok çabuk bozulan bir besin maddesidir. Bu nedenle balık Alırken tazeliğini çok iyi kontrol etmek gerekir.

Taze balığın görünüşü son derece canlı olur, gözleri parlak ve dışa bombelidir. Balık tazeliğini yitirmeye başlayınca gözleri buğunlanır ve içeri çöker.

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça bu renk değişir.

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balıklar bayatlamaya başladıkça dersinin parlaklığı azalır, karın tarafında buruşmalar oluşur. Pullu balıkların pulları tazeyken gövdeye sıkıca yapışıktır. Elimize pulların gelmemesi gerekir.

Taze balığın eti sıkı ve elastiki olup, parmakla bastırıldığında meydana gelen çukurluk anında düzelir. Bayatlamış Balıklarda et yumuşak ve peltemsi olduðundan iz kalır.
Genelde bir çok hile hurdayla bayat balıklar balık seçme İşini ucundan kıyısından anlayanlara dahi taze balık gibi yutturulabiliyor. Ancak bayat balıkların bazı özellikleri olur ki bunları kamufle etmek mümkün değildir. En başta gözler ve katılık durumu. Çok taze ve taze Balıklarda gözler dışa doğru Bombeli olup, Göz Bebeği genelde büyüktür. Ancak gözlerin bu anlattığım şekilde olmaması balığın yenmeyecek olduğu anlamına da gelmez, sadece tercih edilmeme kriterini oluşturur Bayat derecede. Bunun dışında derin freezeden çıkmış balıkları da gözlerinin içinde bulunan beyazlıktan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Göz merceğini oluşturan yapı donarak opak bir hal alır ve balığın gözünün ortasında belli belirsiz bir beyazlık oluşur. Yine aynı şekilde buzhane balıklarının ve bayat balıkların renkleri belirgin şekilde soluktur. Ilk balığın sudan çıktığındaki canlı renkleri giderek cansızlaşır ve en sonunda (gümüşi renklerdeki balıklar için) mat griye döner. Bu renkte olan balıklardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Katılık durumu rigor mortis olarak da adlandırılır ve balığın saklanma şartlarına göre 24-96 saat arasında sürer. Balığın katı olması tazeliğinin en iyi belirtilerindendir ama katılığı geçen balığın da her zaman bayat balık olması şart değildir. Özellikle ağdan toplanan balıklar ezilmeleri nedeniyle katılık hallerini çok daha hızlı kaybeder.
Ve Koku ... Kesinlikle balığın tazeliğinin en net belirleyicilerindendir. Kokuyu ve görüntüyü düzeltmek için Balıkçılar balıkları devamlı sularlar. Bunun için size tavsiyem eğer parmağınız hafif kokmasından şikayetçi olmazsanız balığın galsama altına parmağınızı hafifçe dokundurup koklamanızdır

 • Balık Nasıl Muhafaza edilmelidir ..

Saklama süresi 20 saati geçecekse temizlenip buzdolabına konulmalıdır. Buzdolabının 5 Clik yerinde 2 gün saklanabilir.

Daha uzun süreli saklamalar-18Clik derin dondurucularda veya bağımsız derin dondurucularda yapılmalıdır.

Balık dondurulmadan önce porsiyonlara bölünüp alüminyum folyo veya asetat ile ambalajlanmalıdır. Ambalajlar önce buzdolabının 0 ile 5 Clik bölümünde birkaç saat soğutmalı, sonra derin dondurucuya konulmalıdır. Bu işlem sırasında Derin Dondurucu Şoklama konumuna getirilmelidir.

Balıklar dondurulmadan önce hafif tuzlanır, böylece diriliğini korur.

Dondurulan balıklar çözüldüğünde, tekrar dondurulmamalıdır.

Iri balıklar buzdolabının normal kısmına alınarak bir gün dinlenerek çözülmelidir. Paket karidesler ise hemen sıcak suya atılabilir.


HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE yenir MEVSİME GÖRE BALIK

Her balığı her mevsim bulamadığınız gibi, hepsinin tutulma mevsimi ve lezzetli oldukları zamanlar farklıdır. Işte Aylara göre balığı ne zaman bulabileceğinizin kısa bir listesi.

Ocak
Uskumru, LÜFER, palamut, istavrit lezzetini korur. Kefal ve hamsi tam yağlı durumdadır. Çinekop, Kofana ve Mezgit ise pazarlarda kolayca bulunur. Tekir ve kırlangıç; bolca avlanır. Barbunya, kılıç ve mercan az tutulur.

Şubat
Şubatta başlayan kalkan mevsimi, ayı sonuna kadar devam eder mayıs. Tekir bolca çıkar. Uskumru, LÜFER, palamut ise yağını kaybetmeye başlar. Gürnüşbalığı ve Kefal lezzetle yenir.

Mart
Kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli zamanıdır. Uskumru Çiroz olmaya yüz tutmuştur; tavası ve Pilakisi yapılabilir. Gürnüşbalığı fazlaca çıkmaya başlar. Lüfer ve palamut yağını kaybettiğinden, sadece tava ve Pilaki yapılmaya elverişlidir. Kofananın İMKB IZGARASI olur. Tekir lezzetlidir.

Nisan
Kalkanın en bol zamanıdır. Mercan, levrek, kılıç ve kırlangıç bolca çıkmaya başlar. Bu nedenle diğer Aylara göre daha ucuzdurlar. Ancak kılıç çok lezzetli değildir. Gürnüşbalığı, Kefal, Mezgit, Tekir ve barbunya çok tutulur. Eşkina bu ayda görülür.

Mayıs
Levrek, barbunya, dil balığı, Tekir, kılıç ve iskorpit zevkle yenir. Fazlaca çıktığından her gün pazarlarda bulmak mümkündür. Uskumru, Torik, palamut, hamsi ve istavrit yağlarını kaybetmişlerdir. Kefal ise lezzetlidir.

Haziran
Haziranda balık az tutulur. Balıkları, yumurtalarını dökmüş olduklarından Daginik Gezerler Dip. Bu nedenle Balıkçılık açısından verimsiz bir aydır. Tekir, barbunya, mercan, levrek ve eşkina bulunur; ama pahalıdırlar.

Temmuz
Mevsimi başlayan Sardalya, ekim ortasına kadar lezzetini sürdürür, istavrit ile Uskumru kızartmaya ve haşlamaya elverişlidir. Tekir ve barbunya lezzetli, Kefal ise lezzetsizdir.

Ağustos
Çingene palarnutu mevsimi açılır. Uskumru boyu kadar ya da biraz daha iridir. Sardalyanın en lezzetli zamanıdır. Ağustos ayında kılıcın tadına doyum olmaz, izmarit lezzetini bulmuştur. Kefal tavsiye edilmez.

Eylül
Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Palamut irileşir, her türlü pişirmeye elverişlidir. Lüfer bu dönem pahalıdır, istavrit ve kırlangıç bolca çıkar.

Ekim
Geçici balıkların, yazın Karadeniz'de beslenip, Marmara'ya Göçe başladıkları dönemdir. Bu nedenle bol miktarda balık çıkar. Uskumru Turfanda olarak kendini gösterir. Lüfer tam lezzetini kazanmıştır, istavrit yağlanmıştır. Palamut bolca çıkar. Tekir, Barbunya, Kılıç, levrek, mercan, sardunya, eşkina, Torik, izmarit gibi balıkları ucuz almak mümkündür.

Kasım
Uskumrunun en iyi zamanıdır. Torik akışı başlamıştır. Pisinin en lezzetli olduğu aydır. Ekim ayında bol bulunan ve'lezzetii olan balıklar kasım ayında da vardır.

Aralık
Uskumru, LÜFER, Palamut ve Torik yağlı olduklarından her türlü pişirilebilirler. Hamsi lezzetlidir. Tekir bol bulunur

BALIK YEMEKLERİ

Balık Böreği (2 Kişilik)

MALZEMELER
Yarım kg Kefal
1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
Yarım domates
5-6 adet mantar
1 çay kaşığı kuşüzümü
1 çay kaşığı Dolmalık fıstık
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı domates suyu
Tuz
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
2 adet yufka

HAZIRLANIŞI
Öncelikle temizlenmiş ve bol suyla yıkanmış Kefal balığını haşlayın. Tavaya 1 çorba kaşığı tereyağı alın. Soğanı küçük küçük kestiğiniz Tavaya aktarın. Pembeleşene dek kavurun.
Kabuğunu soyduğunuz yarım domatesi küçük küçük doğrayın. Mantarları da ince dilimler halinde kesin. Sonra Mantarları, domatesi, 1 çay kaşığı kuşüzümünü, Fıstığı, karabiberi ve 1 çay bardağı domates suyunu ilave edin. Yaklaşık 10 dakika sonra suyunu çeken karışımın üzerine küçük parçalar şeklinde kestiğiniz Kefal balığını ekleyin.
10 dakika kavurduktan sonra hazırladığınız içi yufkalara sarin, önceden ısıtılmış orta dereceli fırında yufkaların üzeri kızarana dek pişirin. Dilimleyerek, servis yapın.

Balık Buğulama (2 Kişilik)

MALZEMELER
1 adet beyaz etli balık
1 su bardağı domates suyu BUÇUK
1 su bardağı su
2 adet Defne Yaprağı
2 diş sarımsak
1 adet soğan
3 çay kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 dilim limon
1 çorba kaşığı soya sosu
Tuz

HAZIRLANIŞI
Mevsimlik beyaz etli balığı Fileto biçiminde temizleyin. Geniş bir tencereye alın. 1 BUÇUK su bardağı domates suyu ve 1 su bardağı suyu tencereye dökün. 2 adet defne yaprağını tencereye ekleyin. 2 diş sarımsağı dövün.
Soğanı yemeklik doğrayın. Sıvı yağla birlikte tencereye alın. 1 dilim limon, soya sosu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızıbiber ve yeterli miktarda tuz ilave edin. Tenceredeki su kaynayınca, üzerine 1 çorba kaşığı unu yavaş yavaş serpin. Topaklaşmaması için kaşıkla iyice karıştırın. Bu şekilde 5-10 dakika daha kaynatın.
Daha sonra çukur bir servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine bir miktar baharat ve ince kıyılmış dereotu ekleyip sıcak şekilde servis yapın.

Balık Dolması

MALZEMELER
6 Parça Fileto balık (alabalık olabilir) Mezgit
Haşlanmış bir miktar Pazi yaprağı içi
1,5 su bardağı Amerikan Pirinci
2 orta boy soğan
1 kahve fincanı fıstık
1 kahve fincanı kuş üzümü
1 çay kaşığı tuz
Bir tutam karabiber
Bir tutam yenibahar
Yarım fincan soya yağı

HAZIRLANIŞI
Soğanlar yağda kavrulur. Kuş üzümü, fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir. Sonra Fileto balık tuzlanır. Üzerine Pazi ve iç konularak rulo yapılır. Yağlanmış cam pişirme kabına konulur. Tuz, kırmızı biber ve biraz un serpilir, fırında pişirilir. Süslenerek servis edilir.

Balık Graten Sebzeli (4 Kişilik)

MALZEMELER
4 Beyaz Etli Balık
2 Dilim Ekmek
1 çorba kaşığı Tereyağı
50 gr Kaşar rendesi
1 çay kaşığı Hardal
2 Havuç
4 Küçük Patates
1 Çarliston Biber
Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI
Balıkları temizleyip yıkayın. Süzüp üzerine tuz ve karabiber serptikten sonra 5-10 dakika marine edin. Balıkların her iki yüzüne tereyağı sürüp alüminyum folyoya sarin. Orta isili fırında 8-10 dakika pişirin.
Ekmek içini folyoya serin ve kızgın fırına verip kızartın Alüminyum ufalayıp. Fırından alıp kaşar peyniri ve hardalla karıştırın. Balıkları fırın tepsisine dizin. Hazırladığınız ekmekli karışımı balıkların üzerine yayın. Orta isili fırında 8-10 dakika daha pişirin.
Havuç ve patatesleri soyun. Havuç ve Biberi uzun şeritler halinde doğrayın. Patatesleri ikiye bölün. Hepsini tuzlu suda 10 dakika kadar haşlayıp süzün. Balıkları fırından çıkarıp servis tabağına alın. Patates, havuç ve biber eşliğinde sıcak olarak servis yapın.

Balık Kroket (4 Kişilik)

MALZEMELER
2 adet patates
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
2 taze soğanın yeşil kısmı adet
1 kg haşlanmış Kefal
1 tutam kakule
1 tutam kişniş
1 tutam karanfil tozu
1 tutam Kimyon
1 tutam tarçın
1 tutam tuz
2 adet yumurta
Yarım su bardağı su
Galeta unu
Kızartmak için: sıvı yağ

HAZIRLANIŞI
Patatesleri bol suda yumuşayana dek haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine 2 çorba kaşığı tereyağı ve 1 su bardağı sütü ilave edin. Kıvamına gelene dek çatal ile ezmeye devam edin.
Kestiğiniz kefali ve soğanların yeşil kısımlarım Küçük parçalar şeklinde, kakuleyi, kişnişi, kimyonu, karanfil tozunu, tarçını ve tuzu patates püresinin üzerir ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun.
Ceviz iriliğinde parçalar koparıp elinizle şekil verin. Ayrı bir kap yumurta ve suyu karıştırın. Kroketleri önce bu Karisma sonra Galeta ununa bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp sıcak servis yapın.

Balıklı Bohça (5 Kişilik)

MALZEMELER
10 Kare Milföy Hamuru
400 gr Hamsi
1 Soğan
1 Kahve fincanı Margarin
3 Yumurta
4-5 Dal Maydanoz
2 Çorba Kaşığı Yoğurt
Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI
Milföy hamurunu buzluktan çıkarın. Balıkların kafalarını ve kılçıklarını ayıklayıp yıkayın. Küçük parçalar halinde doğrayın. Yumurtaların ikisini katı başlayıp dilimleyin. 1 Yumurtayı ayrı bir kasede iyice çırpın. Soğanı ince ince kıyın, Maydanozu yıkayıp doğrayın.
Margarini tavada eritip doğranmış soğan ve balıkları ekleyin. 5-6 dakika kavurup derin bir kaseye alın. Haşlanmış yumurta dilimleri, maydanoz, yoğurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın.
Milföy hamurlarını düz zemine yayıp hazırladığınız Balıklı karışımı üzerlerine paylaştırın. Bohça şeklinde katlayıp kenarlarını yapıştırın. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp önceden ısıtılmış 220 ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin dereceye. Sıcak olarak servis yapın.

Deniz Mahsülleri Güveç (4 Kişilik)

MALZEMELER
50 gram Kalamar
50 gram Midye içi
50 gram karides
50 gram ahtapot
1 çay bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
4 adet yeşil biber
10 adet mantar
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı beyaz şarap
3 çorba kaşığı un
Tuz, beyazbiber
Yarım demet maydanoz

HAZIRLANIŞI
Deniz mahsüllerini temizleyip, bol suyla yıkayın. Tuzla harmanlayarak, 10 dakika bekletin. Yeniden yıkayın.
Zeytinyağını bir Tavaya alın. Kızdırdıktan sonra ince kıyılmış sarımsakları, yeşil biberleri, Mantarları ve deniz mahsullerini ekleyin. Renkleri değişene dek soteleyin. Limon suyunu ve beyaz Sarabi ilave edin. Sürekli karıştırarak, 6-8 dakika pişirin. Tuzunu ve beyazbiberini ayarlatın.
Güveclere doldurarak. 200 dereceye Ayarlanmış fırında 8 dakika pişirin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek, servis yapın.

Domates Soslu Balık (4 Kişilik)

MALZEMELER
2 çay bardağı Pirinç
450 gr Soyulmuş Domates
50 gr Siyah Zeytin
1 Soğan
1 Diş SARMISAK
2 çorba kaşığı Zeytinyağı
1 tatlı kaşığı Kekik
1 / 2 Su bardağı Et Suyu
Karabiber
4 Balık Filetosu
1 çorba kaşığı Un
1-2 Tatlı Kaşığı Kapari

HAZIRLANIŞI
Pirinci geleneksel yöntemlere göre pişirip pilav yapın. Domatesleri dörde bölün. Suyunu bir kasede biriktirmeye çalışın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp ince ince kıyın. Soğan ve sarmısağı soyup küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencerede 1 çorba kaşığı yağı kızdırıp sogan ve sarmısağı kavurun. Domates ve kekiği ekleyin. Et suyu ve zeytini ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. 5 dakika kadar pişirin.
Bu arada balık filetolarına Tuz ve karabiber serpip una bulayın. Kalan yağı büyüktavada kızdırıp balığı 4 dakika kızartın. Sıcak olarak bekletin.
Kapariyi Domatesli Karışıma ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Balığı, domates sosu ve pirinç pilavı eşliğinde servis yapın.
Öneri: Büyük marketlerden Kurutulmuş sebze çeşitleri alabilirsiniz. Domates dışında patlıcan, biber gibi sebzeleri de Kurutulmuş olarak temin edebilirsiniz. Dilerseniz muz dilimleri, elma, armut, ayva gibi Kurutulmuş meyve çeşitleri bulabilirsiniz. Bu ürünleri mevsimlerine göre evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Fırında Palamut

MALZEMELER
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1,5 kuru soğan
1,5 domates
1,5 Palamut (orta boy)
1 limon
2 Defne Yaprağı
3 sivribiber
Tuz
5 kişilik

HAZIRLANIŞI
Balıkları temizletip iki parmak kalınlığında halka halka kestirin, hafifçe tuzlayın. Bir fırın tepsisine dizin. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri, sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp İNCE kıyılmış Maydanozu balıkların üzerine döşeyin. Üstüne defne yapraklarını koyun, Zeytinyağını gezdirerek dökün. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin.
Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. Önceden 180, biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak, sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin.Servis tabağına alarak sıcak olarak Kereviz de edibilirsiniz ilave servis yapın.Arzu ederseniz havuç ve derecede ısıtılmış fırında

Fırında Sebzeli Balık

MALZEMELER
1 kg balık (,, Kırlangıç Levrek) Kefal
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 adet orta boy patates
1 adet orta boy Kereviz
2 demet demet taze soğan
2 demet dereotu
1 adet orta boy havuç
1 demet maydanoz
4 adet yumurta
2 adet sivri biber
4 dilim bayat ekmek
2 yemek kaşığı limon suyu
tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI
Balığı, az suda on dakika kadar haşlayıp soğuttuktan sonra derisini ve kılçıklarını ayıklayın, ezmeden küçük parçalara bölün. Kereviz, patates ve havucu rendeleyin. Soğan, dereotu, maydanoz ve sivribiberleri çok ince kıyıp, doğrayın. Bunu balıklar ile birlikte Derince bir kapta, çok ezmeden bir kaşıkla karıştırın. Dört Yumurtayı ayrı bir kapta çırpın. Ekmek dilimlerini tencerede kalan balık suyu ile ıslatıp, sıvıyağ ile birlikte Karışıma ilave edin, bir tabağa 4 cm yüksekliği aşmayacak şekilde yerleştirin payreks ve Yumurtalar. Üstüne Galeta unu serpin, fırında hafif kızarıncaya dek pişirip, servis yapın.

Izgara Çipura (1 Kişilik)

MALZEMELER
1 Adet Çipura
Sosu İçin
4 Tatlı Kaşığı Zeytinyağı
1,5 tatlı kaşığı Soya Sosu
2 tatlı kaşığı SARMISAK Suyu
3-5 Adet Defne Yaprağı
1 çay kaşığı Kekik
Tuz, Toz Karabiber
HAZIRLANIŞI
Sos için gerekli bütün malzemeleri karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız sosu bir tülbentte veya ince delikli tel süzgeçe dökelim. Sosu süzgeçle süzüp, katı kısımlarını ayırdıktan sonra bir süre buzdolabında bekletelim.
Dolaptan çıkardıktan sonra balığın kuyruğundan her iki yanağından çay kaşığıyla bu sostan dökelim ve. Her iki tarafını da yağlayıp kömür ızgarasında kızartalım.
Balığı yeşil soğanla süsleyerek servis yapalım.
Not: Çipura yerine başka bir ızgaralık balık da kullanabilirsiniz

Kağıtta Palamut

MALZEMELER
2 kişilik
1 adet iri palamut
4 diş sarımsak
2 adet soğan
2 adet domates
2 yemek kaşığı krema
3 adet sivribiber
1 / 2 demet maydanoz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2-3 Defne Yaprağı
Nane
karabiber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Balığı ayıklayın, kuyruk kısmını kesin Fileto gibi açın. Yağlı kağıda yerleştirin. Üzerine halka doğranmış soğan, çekirdekleri çıkarılıp doğranmış domates, biber ve sarımsak yerleştirin. Defne yaprakları, zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyin. Kağıdı sıkıca kapatıp önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kalkan Tava

MALZEMELER
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1,5 su bardağı Ayçiçek Yağı
1 su bardağı un
1,5 kg kalkan balığı, dilimlenmiş
Tuz

5 kişilik

HAZIRLANIŞI
Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber, limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin.
Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın, fazla unlarını silkeleyin. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek Altın Sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. Limon dilimleri ile servis yapın.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz.

Kiremitte Levrek Balığı (6 Kişilik)

MALZEMELER
2 kg levrek balığı
3 kuru soğan
1 demet maydanoz
200 gr tereyağı
1 limon
1 su bardağı beyaz şarap
1 çay kaşığı kırmızı biber
Tuz, beyazbiber

HAZIRLANIŞI
Balıkları temizleyip, iyice yıkadıkıtan sonra tuzlayarak 10 dakika kadar dinlendirin. Temiz kíremetin üzerine tereyağı sürüp fırında kızdırın, balığı üzerine yerleştirin.
Soğan ve Maydanozu ince ince kıyarak, tuz ve beyazbiberle birlikte mutfak robotunda karıştırın. Hazırladığınız karışımı balığın üzerine 200 derece sürerek ısıdaki fırına verin. Fırında 15-20 dakika pişirdiğiniz balığın üzerine beyaz şarap dökerek servis yapın.

Lüfer Izgara (4 Kişilik)

MALZEMELER
1 çorba kaşığı Ayçiçek yağı (ızgara telini yağlamak için)
4 orta boy LÜFER (temizlenip, yıkandıktan sonra kurulanmış)
4 çorba kaşığı un
1 / 2 çay kaşığı tuz
beyazbiber
2 limonun suyu
1 / 2 su bardağı zeytinyağı
1 / 2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

HAZIRLANIŞI
Önce ızgarayı yakın. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı Ayçiçek yağı ile yağlayın. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. Eğer az Pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. Unu ve tuzu birlikte eleyip, Biberi karıştırın.
Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp, kalanını balıkların üzerine serpin. Balıkları una bulayıp, fazla ununu silkeleyin.
1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın.
Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. Balıklar pişerken, temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek, diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin.
Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Kalan limon suyu-zeytinyağı karışımına kıyılmış Maydanozu ilave edin. Izgara lüferleri, Zeytinyağı-limon sosuyla birlikte, sıcak olarak servis yapın.

Maydanozlu Balık Fileto (6 Kişilik)


MALZEMELER
6 dilim tost ekmeği
4 adet beyaz etli balık filetosu
1 demet maydanoz
Tuz, karabiber
1 kg. PATATES
450 gr. ispanak
75 gr. tereyağı
1 adet soğan
Limon sosu İçin:
225 gr. tereyağı
1 limonun suyu
1 çay bardağı et suyu

HAZIRLANIŞI
Patatesleri haşlayıp Püre haline getirin. Kaynar suda 2 dakika haşlayıp, süzün Ispanağı.
Tereyağını eritin, ince kıyılmış Soğanı ekleyip hafif kavurun.
Tost ekmeklerini ufaladıktan sonra soğana ekleyip karıştırın, ince kıyılmış Maydanozu ekleyin, 1 dakika pişirip ocağı kapatın.
Balık filetolarını fırın tepsisine koyun, üzerlerini hazırladığınız Maydanozlu karışımla kaplayın.
180 derece fırında 15 dakika pişirin. Üzerinin kızarması için 5 dakika fırın ızgarasında tutun.
Patates püresinin üzerini ıspanakla kaplayın. Üstüne balığı yerleştirin.
Sosu için, tereyağını eritin. Limon suyu, et suyu ve tuz ekleyin. Karıştırarak ısıtın, kaynamadan ateşten alın. Sosu balığın etrafına yayın.

Palamut Köftesi

MALZEMELER
1 adet palamut balığı
1 adet soğan
1 dilim ekmek içi
2 adet limonun suyu
1 su bardağı zeytinyağ
3 çorba kaşığı Galeta unu
Çam Fıstığı
kuş üzümü
tarçın
karabiber
maydanoz
Tuz

HAZIRLANIŞI
Balığın içini temizleyip, bol suda yıkayın. Kılçıklarından kolayca ayrılacak kadar haşlayın ve tencereden çıkarıp, süzün. Siyaha etlerini, kılçıklarını ve derisini temizleyin. Kalan eti bir kaba koyun. Soğanı rendeleyin, ekmek içini hafifçe ıslatın yoğurup, ufalayın, Yumurtayı biraz çırpın bunları karabiber, tuz, tarçın, üzüm ve fıstıkla berberce balığa katın. Maydanozu ince ince kıyıp, ilave edin. Karışımı iyice yoğurup, küçük Köfteler yapın. Zeytinyağını kızdırın, balık öftelerini Galeta ununa bulayıp, kızgın yağda kızartın. Limon ve maydanozla süsleyip servis yapın.

Peynir soslu balık ızgara

MALZEMELER
1kg Morina yada mersin balığı yada kılıç filetosu
Ayçiçek Yağı
peynir sosu
3 su bardağı rendelenmiş ekmek kırıntısı
peynir sosu için:
200 gr ince kesilmiş kaşar peyniri
2 çay kaşığı hardal
2 çay kaşığı acısız kırmızı biber
4 çay kaşığı Acılı sos
1 su bardağı bira

HAZIRLANIŞI
Sos malzemelerini bir tencaerede peynir eriyene kadar karıştırarak pişirin. Balık filetolarını küçük parçalara ayırın. Her iki tarafına da yağ sürün. Ekmek kırıntılarına bulayın. 15 dakika ızgarada pişirin. Peynir sosu ile birlikte servis yapın

 
Kerpe Dünya Güzeli Butik Otel

Kerpe Dünya Güzeli Butik Otel

Liman Caddesi No:26-1 Kerpe/Kandıra/KOCAELİ , Kerpe
0 262 561 25 62

Kerpe Dünya Güzeli Butik Otel

Kerpe Eriş Apart Otel

Kerpe Eriş Apart Otel

Konak Sokak No:54 Kerpe/Kandıra / KOCAELİ , Kerpe
0 262 561 20 40

Kerpe Eriş Apart Otel

Kerpe Kaptan Restaurant

Kerpe Kaptan Restaurant

Liman Caddesi No:30 Kerpe/Kandıra/KOCAELİ , Kerpe
0 262 561 22 22

Kerpe Kaptan Restaurant

Kerpe Alper Otel

Kerpe Alper Otel

Kerpe Konak Sokak No:52 Kerpe-Kandıra-Kocaeli , Kerpe
0 262 561 24 64

Kerpe Alper Otel

Kerpe Kaptan Apart Otel

Kerpe Kaptan Apart Otel

Liman Caddesi No:30 Kerpe/Kandıra/KOCAELİ , Kerpe
0262 561 2511

Kerpe Kaptan Apart Otel

Kerpe Kervan Butik Otel

Kerpe Kervan Butik Otel

Liman Caddesi No:28 Kerpe/Kandıra/KOCAELİ , Kerpe
0 262 561 24 44

Kerpe Kervan Butik Otel